Dyp avspenning og friere pust

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning, friere pust og økt bevisstgjøring, der du bedre forstår dine egne følelser og behov. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter jeg en myk og direkte berøring. Jeg er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og sertifisert Rosenterapeut siden 2015. Under behandlingen blir det ofte en naturlig samtale om livet, om oppplevelser og følelser. Dette er en viktig del av prosessen.

Rosenmetoden ble utviklet av fysioterapeut Marion Rosen (1914-2012). Gjennom hele sitt liv utviklet hun Rosenmetoden som en respektfull, naturlig og kraftfull berøringsmetode.

Når du arbeider med deg selv og din indre prosess, vil dette spre seg som ringer i vannet. Dine nærmeste, barn, venner og kollegaer vil merke din utvikling; når du får det bedre med deg selv kan de rundt deg også få det bedre.

Klikk her for å se kort hvordan en behandling foregår

 

Legg igjen en kommentar